About

Göksu Gül 1984 yılında Türkiye Ankara’da doğdu. 2006 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim bölümünden mezun olan sanatçı, farklı dergilerde karikatürist olarak çalıştı, halen çalışıyor. Göksu Gül çizim yeteneğini doğaya olan merakı ile birleştirerek karma ve solo sergilerde eserlerini sergiledi. Sanatçının dilinde doğaya yatkınlığın altında, evrim, türeme ve hatta mevcudiyet halleri irdelenir. Sanatçı kendi gelişim sürecinde farklı disiplinlerde ve farklı malzemeler ile kendini ifade etmiş olmakla beraber, uzaktan bakıldığında işlerindeki bütünlük kolayca fark edilir. Göze çarpan en temel nokta, doğanın zenginliğini kendi detaycılığı ile yansıtma çabasıdır. Zira sanatçı, formlar halinde bizlere “bedelsiz” bir estetik sunan varoluşa duyduğu hayranlığı izleyicilerle paylaşmaktadır. Göksu halen İstanbul’da yaşamakta ve çalışmalarına devam etmektedir.

Göksu Gül was born in Ankara, Turkey in 1984. Since graduating from Marmara University FineArts Faculty’ Painting Department in 2006, Göksu has been working as a cartoonist for various magazines. The artist has been showing her works, in which she combines her talent in drawing with her curiosity towards nature, at group and solo exhibitions. She emphasises evolution, reproduction and even existence within the context of nature. Although she used an inter-disciplinary approach and employed various materials during her evolution, a clear consistency can be observed in her works. The prominent aspect of her technique is her endeavour to reflect riches of nature with her hyper-detailed approach. The artist shares her admiration of existence with the audience, the existence that provides aesthetics “free of charge” through forms.  Göksu  currently lives and works in İstanbul.